Seuratuki

Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat saavat mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja Seuratuesta

Tukea aikuisten liikuttamiseen

Kunnossa kaiken ikää, KKI-ohjelma, jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. KKI-ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista 
tukea paikallisille toimijoille. KKI-ohjelma myöntää tukea myös aikuisten ohjaajakoulututukseen. 
Lue lisää: www.kki.likes.fi


Tukea vammaisurheiluun

Vammaisurheilun apurahoja ja tukia koulutuksiin, liikunnan harrastamiseen ja urheiluun on tarjolla niin jäsenistölle, ohjaajille ja kouluttajille kuin valmentajille ja urheilijoillekin. Lue lisää tukimuodoista ja hakuehdoista.