Lisää liikettä uimaseurassa

Suomen Uimaliiton tavoitteena on 

- lisätä uimaseurojen tietoisuutta liikunnasta ja urheilusta terveyden näkökulmasta

- kannustaa seuroja lisäämään ohjattua harrastetoimintaa koko elämänkulussa

- antaa työkaluja omatoimisen liikunnan lisäämiseen. 


Vuonna 2020 tavoitteena on, että

- Terveyden edistäminen on luonteva ja konkreettinen osa koko liiton ja sen jäsenseurojen toimintaa. 

- Jokainen ohjattu harjoitus seurassa innostaa lapsia, nuoria, aikuisia ja ikääntyneitä liikkumaan myös omatoimisesti.

Perustelut

Seurat ja uimahallit terveyden edistäjinä

- Uimataidolla ja vesiliikunnalla on merkittävä asema suomalaisen terveyskunnon edistäjänä.

- Uimataito on kansalaistaito ja halpa henkivakuutus.

- Uimahalli on sijoitus tulevaisuuteen ja merkittävä koko väestön liikuntapaikka kunnassa.

- Uimaseurat toteuttavat kunnan strategiaa ja tavoitteita lisäämällä kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta.

- Uimaseurat ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä osaavia yhteistyökumppaneita.

- Uimaseuran kautta omaksutaan liikunnallinen elämäntapa.


Mitä hyötyjä uimaseuralle?

- avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia

- lisää mahdollisuuksia toimia paikallisissa verkostoissa

- parantaa seuratoiminnan arvostusta, imagoa ja tunnettuutta

- lisää osaamista ja laatua

- monipuolistaa toimintaa

- lisää liikkujien määrää

- tarjoaa koko perheelle mahdollisuuden harrastamiseen

- lisää resursseja