Työkalut

 

Pisaraan on avattu työkalu uimaseuroille harrastetoiminnan kehittämiseen (työkirja, nykytilan kartoituskysely), jonka avulla seura voi kartoittaa ja arvioida nykytilaansa sekä kehittää terveyttä edistävää toimintaansa. Linkki työkirjaan.

Harrasteliikunnan nykytilan kartoitus


Kyselyssä kartoitetaan seuran harrasteliikunnan nykytilaa ja sen kehityskohteita. Kysely on tarkoitettu seuran hallituksen/johtokunnan työkaluksi. Kysely on jaettu kuuteen osa-alueeseen: strategia ja tahtotila, nykyisen harrastetoiminnan arviointi, käytössä olevat tilat ja ohjaajat, liikunnan laatutekijöiden toteutuminen ja jatkokehittäminen. Yhteensä kysymyksiä / väittämiä on 30. Linkki kyselyyn.

Seurakohtaiset tulokset saat tilaamalla sähköpostilla pisara@uimaliitto.fi