Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa


Suomen Uimaliitto on ollu mukana Sports Club for Health EU-hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut kehittää terveyden edistämistä urheiluseuraympäristössä. Projektissa oli järjestöjä ja yliopistoja yhdeksästä eri EU-maasta.

Uimaliitossa tehdään työtä sen eteen, että uimaseurojen tietoisuus liikunnasta ja urheilusta terveyden näkökulmasta lisääntyisi. Samalla kannustetaan seuroja lisäämään harrasteryhmiä eri ikäisille. 

Pisaraan on avattu työkalu uimaseuroille harrastetoiminnan kehittämiseen (työkirja, nykytilan kartoituskysely), jonka avulla seura voi kartoittaa ja arvioida nykytilaansa sekä kehittää terveyttä edistävää toimintaansa.


Tutustu tukimateriaaliin, joka on tuotettu uimaseuroille harrasteliikunnan kehittämisen käynnistämiseen. 

Lue lisää EU-hankkeesta: http://www.scforh.info/

 

Esite uimaseuroille.