Avainasiat 

Harjoittelemaan oppiminen. Erikoistuminen ja yksilöllisyys.

Valmentajan rooli ja toimintatavat

Laatii kausi- ja tuntisuunnitelmat sekä tekee yhteistyötä liittojohtoisen valmennuksen kanssa. 
Opettaa harjoituksissa urheilulliseen asenteeseen ja kannustaa harjoitteluun myös itsenäisesti. 
Osaa huomioida murrosiän ja osaltaan motivoimallla ehkäistä drop out-ilmiötä. 
Valmentajalla on vastuu urheilijaan kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta. 
Toimii vuorovaikutuksessa uimarin ja tämän vanhempien kanssa esimerkiksi palautekeskusteluita käymällä.
Koreografiaosaaminen ja sääntötuntemus hyvä, hallitsee kilpailuvalmennuksen tavoitteidenasetteluineen. 
Seuraa lajin kansainvälistä tasoa. Sitoutumisen aste korkea ja pyrkii kouluttautumaan jatkuvasti.
Vähintään 2. tason valmentaja, tavoitteena 3. tason valmentaja tai ammattivalmentaja. 

Uimarina kasvu -psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Itsetunnon vahvistaminen sopivan tasoisten kilpailuiden kautta syntyvillä positiivisilla kokemuksilla. 
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehon muutosten ymmärtäminen. Halu menestyä,kehittyä ja onnistua. 
Harjoittelemaan oppiminen, omaan tekemiseen keskittyminen ja oman harjoittelun seuranta (esim harjoituspäiväkirjan pito, sykkeen seuranta). 
Palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely. 
Sopivasta ravinnosta huolehtiminen ja  ravinnon merkityksen ymmärtäminen perustasolla. 

Lajitaidot 

AG15-kuvioiden kokonaissuoritukset. Kierteiden hallinta. Muodostelmanvaihtojen ja liikkeiden välisten sidososien hallinta. 
Akrobaattisten osioiden hallinta.

Fyysiset ominaisuudet 

Peruskuntoa kehitetään monipuolisesti laji-, kuiva- ja oheisharjoittein sekä uimalla. 
Peruskestävyyden ja lajitaitojen lisäksi harjoitellaan paljon vartalonhallintaa ja tehdään notkeuden kehittämiseen tähtääviä liikkuuvuusharjoitteita. Voimaharjoittelu oman kehon painolla. 
Fyysisten ominaisuuksien mittaaminen ja uimarin mahdollisuuksien kartoittaminen lajissa. 
Harjoittelu rakennetaan uimarin herkkyyskaudet huomioiden.

Testit ja seuranta 

Lajitaitojen testit ja seuranta 4krt/vuosi perustuen lajin omaan testistöön. Yhteistyö urheiluopistojen testausasemien kanssa.
Liikkumistaitojen hallinta ikäryhmälle suunnatun voimistelutestistön (lajin oma) avulla.
Lihastasapainokartoitus vähintään kahdesti vuodessa. Jatkuva yhteistyö fysioterapeutin kanssa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
Kestävyyttä mitataan sekä yksittäisinä testeinä että toistuvina testisarjoina. Urheiluterveystarkastus. 

Harjoitusmäärät 

7-12 krt /vko sisältäen allasharjoittelua 10-12 h/vko ja lajin kuiva -ja tukiharjoittelua 3-5 h/vko. 
Lisäksi oheisharjoitteluna 1-2 krt/vko tanssia/voimistelua. Kokonaismäärä 15-20 h/vko . Lisäksi monipuolisesti arkiliikuntaa ja kausilajeja.  
Suunnitelmallista harjoittelua 44-46 viikkoa vuodessa. 

Kilpailumäärät 

Kotiradat, kansalliset kilpailut.
Ikäkausijoukkueella  1 - 3 kansainvälistä kilpailua vuosittain. 
Kilpailuihin osallistuminen combolla, joukkueella ja pariohjelmalla. Kauden päätapahtumina ikäkauden valtakunnalliset pääkilpailut.

Kilpaileminen

Kilpailukokemuksen kartuttaminen.
Kilpailuissa keskittyminen kauden  päätavoitteisiin.
Kilpailutaktiikan suunnittelu valmentajan ja joukkueen kanssa sekä tämän suunnitelman noudattaminen. Omien uintien analysointi perustasolla.
Pääkilpailuihin valmistautumisen opettelu, henkisten ja fyysisten haasteiden hallinta. 
Tutustuminen kansainvälisiin kilpailuihin. 
Suuren yleisön edessä kilpaileminen.

Uimaliiton toiminta 

Tekijöiden osaamisen varmistaminen. Laadukas valmentaja- ja tuomarikoulutus. Harrastajamäärien kasvattaminen. 
Seurojen tukeminen ja lajin kehittäminen.
Olosuhteisiin vaikuttaminen.
Leiri- ja kilpailutoiminta. Ikäkausimaajoukkue-toiminta.

Valintakriteerit 

Joukkueen valintakriteeteinä kuviopisteet. Muita kriteereitä lajitaidot, notkeus kuivilla, joukkueessa toimiminen, motivaatio ja peruskunto.

Kodin rooli

Edesauttaa harrastusmahdollisuuksia seuratoimintaan osallistumalla. 
Tukee harrastusta taloudellisesti ja huomioi lisääntyneen harjoittelumäärän arjen suunnittelussa. 
Kannustaa urheilijamaisiin elämäntapoihin. Avoin vuorovaikutus kodin ja seuran välillä.

Seuran rooli 

Tukee Ikäkausijoukkueen toimintaa mahdollistamalla tarpeelliset harjoitteluresurssit.
Tukee mahdollisuuksien mukaan edustusuimareiden kilpailumatkoja taloudellisesti.
Mahdollistaa valmentajien ja tuomareiden kouluttautumisen.
Varmistaa uimarin tasoa vastaavan laadukkaan valmennuksen ja riittävät allasajat.
Järjestää kansallisia kilpailuja.