Avainasiat 

Urheilijaksi kasvu ja kilpailemaan oppiminen. 

Valmentajan rooli ja toimintatavat

Laatii kausi- ja tuntisuunnitelmat sekä tekee yhteistyötä liittojohtoisen valmennuksen kanssa. 
Opettaa harjoituksissa oikeanlaiseen asenteeseen ja kannustaa harjoitteluun myös itsenäisesti.  
Valmentajalla on vastuu urheilijaan kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta. 
Käy säännöllisesti palautekeskusteluita uimarin ja tämän vanhempien kanssa. 
Toimii tarvittaessa yhteydessä myös koulun kanssa ja osallistuu osaltaan päihde- ja antidopingkasvatukseen.
Koreografiaosaaminen ja sääntötuntemus vahvaa. Seuraa lajin kansainvälistä tasoa. Sitotumisen aste korkea ja kouluttautuminen jatkuvaa. 
Tasona ammattivalmentajaan verrattava taso.

Uimarina kasvu -psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Ympärivuotisen harjoittelun sovittaminen muihin elämän osa-alueisiin (sosiaaliset suhteet, perhe, koulu). 
Tavoitteenasettelu ja niiden toteutumisen seuranta, johdonmukainen toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Voittamaan oppiminen.
Oman kehon tuntemusten seuranta.
Positiivisen asenteen säilyttäminen harjoitus-ja kilpailutilanteissa. 
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen. 
Vastuunottaminen omasta harjoittelusta ja hyvinvoinnista. 
Suositeltavaa toimia lajissa monipuolisesti (esim. pienten ohjaus ja taitotasojen arviointi)
Osaa itsenäisesti noudattaa kilpaurheilua tukevaa ruokavaliota.

Lajitaidot 

Fina junior -kuvioiden kokonaissuoritukset. Musiikin tulkinta ohjelmissa. 
Erilaisten liikelaatujen hallitseminen kuvioissa ja ohjelmissa. Teknisten osioiden harjoittelu.

Fyysiset ominaisuudet 

Fyysisen harjoittelun monipuolinen ja tasapainoinen kokonaisuus tuotetaan lajiharjoittelun kautta. 
Peruskuntoa kehitetään monipuolisesti laji-, kuiva- ja oheisharjoittein sekä uimalla. 
Peruskestävyyden ja lajitaitojen lisäksi harjoitellaan paljon vartalonhallintaa. 
Liikkuuvuus- ja notkeusharjoitteita tehdään yksilöstä riippuen joko kehittävästi tai ylläpitäen. 
Lajin omaisen maksimaalisen liikkuvuuden saavuttamiseksi tehdään notkeutta lisääviä lihaskuntoharjoitteita. 
Voimaharjoittelu oman kehon painolla ja kevyin lisäpainoin (esim. nilkkapainot kuvioita ja jalkasarjoja tehtäessä).
Harjoittelu rakennetaan uimarin herkkyyskaudet huomioiden.

Testit ja seuranta 

Lajitaitojen testit ja seuranta 4krt/vuosi perustuen lajin omaan testistöön. Yhteistyö urheiluopistojen testausasemien kanssa.
Liikkumistaitojen hallinta ikäryhmälle suunnatun voimistelutestistön (lajin oma) avulla.
Lihastasapainokartoitus vähintään kahdesti vuodessa. Jatkuva yhteistyö fysioterapeutin kanssa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
Kestävyyttä mitataan sekä yksittäisinä testeinä että toistuvina testisarjoina. Oma urheilulääkäri. 

Harjoitusmäärät 

7-12krt /vko sisältäen allasharjoittelua14-16 h/vko ja lajin kuiva -ja tukiharjoittelua 6-8 h/vko. 
Lisäksi oheisharjoitteluna 1-2 krt/vko tanssia/voimistelua.
Kokonaismäärä 25h /vko. Lisäksi arkiliikuntaa ja etenkin ulkoilua (esim. lenkkeily).  
Suunnitelmallista harjoittelua 46-48 viikkoa vuodessa. 

Kilpailumäärät 

Kansalliset kilpailut.
Nuorten maajoukkueella 2 - 5 kansainvälistä kilpailua vuosittain.
Kilpailuihin osallistuminen combolla, joukkueella,  pariohjelmalla ja sooloilla. 
Kauden päätapahtumina ikäkauden valtakunnalliset  pääkilpailut.

Kilpaileminen

Omiin ja joukkueen vahvuksiin perustuvan taktiikan laatiminen ja noudattaminen kilpailutilanteissa. 
Omaan kilpailuun valmistautumistavan löytäminen. 
Omien uintien ja tulosten analysointi videoanalyysiä apuna käyttäen. 
Suuren yleisön edessä kilpaileminen. 
Kilpailurutiinin vahvistaminen kansainvälisissä kilpailuissa.
Kilpailuissa keskittyminen kauden  päätavoitteisiin.

Uimaliiton toiminta 

Tekijöiden osaamisen varmistaminen. Laadukas valmentaja- ja tuomarikoulutus. Harrastajamäärien kasvattaminen.
Seurojen tukeminen ja lajin kehittäminen. Olosuhteisiin vaikuttaminen. Leiri- ja kansainvälinen kilpailutoiminta. 
Nuorten maajoukkueen toiminta, jonka harjoittelu ensisijaisesti yhtenäisenä joukkueena kauden ajan.

Valintakriteerit 

Joukkueen valintakriteereinä kuviopisteet. 
Muita kriteereitä lajitaidot, notkeus ja vartalon hallinta sekä kuivilla että altaassa, kestävyysosa-alueet, motivaatio.

Kodin rooli

Tukee uimarin omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Kannustaa kehittymään. Tekee yhteistyötä valmennuksesta vastaavien tahojen kanssa.
Tukee mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti. 

Seuran rooli 

Tukee nuorten maajoukkueen toimintaa mahdollistamalla tarpeelliset harjoitteluresurssit.
Tukee mahdollisuuksien mukaan edustusuimareiden kilpailumatkoja taloudellisesti.
Mahdollistaa valmentajien ja tuomareiden kouluttautumisen.
Varmistaa uimarin tasoa vastaavan laadukkaan valmennuksen ja riittävät allasajat.
Järjestää kansallisia kilpailuja.