Avainasiat 

Voittamaan oppiminen. Ammattimainen toiminta kaikilla osa-alueilla.

Valmentajan rooli ja toimintatavat

Laatii kausi- ja tuntisuunnitelmat tehden yhteistyötä liittojohtoisen valmennuksen kanssa. 
Erittäin vahva koreografia- ja lajiosaaminen sekä sääntöasiantuntemus. 
Seuraa lajin kansainvälistä tasoa laajalti. 
Urheilijan valmentajalla on vastuu urheilijaan kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta. 
Verkostoituu sekä oman lajin että muiden lajien edustajien kanssa ja kykenee hyödyntämään yhteistyöstä saamaansa tietoa monipuolisesti. 
Sitoutumisen aste erittäin korkea ja kouluttautuminen jatkuvaa. 
Antidoping toimintaan sitoutunut. Ammattivalmentajaa vastaava taso. 

Uimarina kasvu -psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Huippu-urheilijan elämäntapa, ulkoisten paineiden tiedostaminen ja käsittely. Ihmisenä kehittyminen, kasvaminen kansainvälisyyteen.
Valmentautuminen tinkimättömällä työnteolla ja usko onnistumiseen ja menestykseen. Osaa voittaa.
Valmennustiedon lisääminen - oman valmentautumisensa kokonaishallinta. Ymmärtää syvällisesti miksi ja milloin harjoitellaan milläkin tavalla. Noudattaa kilpaurheilua tukevaa ruokavaliota arjessa itsenäisesti.
Vuorovaikutus valmentajien ja sidosryhmien kanssa. Osapuolten välillä on selkeät sopimukset. Sitoutuminen pitkän aikavälin tavoitteisiin ja vastuunkanto omasta valmentaumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä. 
Suositeltavaa toimia lajissa monipuolisesti (esim. pienten ohjaus ja taitotasojen arviointi).

Lajitaidot 

Teknisten osioiden kokonaissuoritukset, omien vahvuuksien korostaminen ohjelmissa. 
Musiikin tulkinnan ja esittämisen vahva osaaminen.

Fyysiset ominaisuudet 

Fyysisen harjoittelun monipuolinen ja tasapainoinen kokonaisuus tuotetaan lajiharjoittelun kautta. 
Fyysisessä harjoittelussa huomioidaan yksilölliset vahvuudet ja kehityskohdat. 
Peruskuntoa kehitetään monipuolisesti laji-, kuiva- ja oheisharjoittein sekä uimalla. 
Peruskestävyyden ja lajitaitojen lisäksi harjoitellaan paljon vartalonhallintaa. 
Liikkuuvuus-ja notkeusharjoitteita tehdään yksilöstä riippuen joko kehittävästi tai ylläpitäen.   
Lajin omaisen maksimaalisen liikkuvuuden saavuttamiseksi tehdään notkeutta lisääviä lihaskuntoharjoitteita. 
Voimaharjoittelu oman kehon painolla ja  lisäpainoin (esim. nilkkapainot kuvioita ja jalkasarjoja tehtäessä).
Harjoittelu rakennetaan uimarin herkkyyskaudet huomioiden.

Testit ja seuranta 

Lajitaitojen testit ja seuranta 4krt/vuosi perustuen lajin omaan testistöön. Yhteistyö urheiluopistojen testausasemien kanssa.
Liikkumistaitojen hallinta ikäryhmälle suunnatun voimistelutestistön (lajin oma) avulla.
Lihastasapainokartoitus vähintään kahdesti vuodessa. Jatkuva yhteistyö fysioterapeutin kanssa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
Kestävyyttä mitataan sekä yksittäisinä testeinä että toistuvina testisarjoina. Oma urheilulääkäri, yhteistyö urheilupsykologin kanssa.

Harjoitusmäärät 

10-12 krt /vko sisältäen allasharjoittelua 20-22 h/vko ja lajin kuiva -ja tukiharjoittelua 8-10 h/vko. 
Lisäksi oheisharjoitteluna 1-2 krt/vko tanssia/voimistelua.
Kokonaismäärä 30-35h/ vko.  Lisäksi arkiliikuntaa ja monipuolisesti etenkin ulkolajeja. 
Suunnitelmallista harjoittelua 48-49 viikkoa vuodessa.

Kilpailumäärät 

Kansalliset kilpailut.
Maajoukkueella 4 - 7 kansainvälistä kilpailua vuosittain.
Kilpailuihin osallistuminen combolla, joukkueella,  pariohjelmalla ja sooloilla.

Kilpaileminen

Kansainvälisten kilpailujen rakenteen hallinta (alkukilpailut ja finaalit). 
Omien uintien ja tulosten analysointi. Tämän tiedon hyödyntäminen sekä kilpailuihin valmistautumisessa että kilpailutilanteessa. 
Ammattimainen keskittyminen kilpailutilanteissa.
 

Uimaliiton toiminta 

Tekijöiden osaamisen varmistaminen. Laadukas valmentaja- ja tuomarikoulutus.  
Harrastajamäärien kasvattaminen.
Seurojen tukeminen ja lajin kehittäminen.
Olosuhteisiin vaikuttaminen. 
Leiri- ja kansainvälinen kilpailutoiminta. 
Maajoukkueen toiminta, jonka harjoittelu ensisijaisesti yhtenäisenä joukkueena kauden ajan.

Valintakriteerit 

Lajitaidot, notkeus ja vartalon hallinta sekä kuivilla että altaassa, kestävyysosa-alueet, motivaatio.

Kodin rooli

Ymmärtää, tukee ja kunnioittaa huippu-urheilun vaatimaa elämäntapaa. 
Tukee mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti. 

Seuran rooli 

Tukee maajoukkueen toimintaa mahdollistamalla tarpeelliset harjoitteluresurssit.
Tukee mahdollisuuksien mukaan edustusuimareiden kilpailumatkoja taloudellisesti.
Mahdollistaa valmentajien ja tuomareiden kouluttautumisen.
Varmistaa uimarin tasoa vastaavan laadukkaan valmennuksen ja riittävät allasajat.
Järjestää kansallisia kilpailuja.