Avainasiat 

Ilo ja innostus.
Perusliikuntataitojen opettelu.

Valmentajan rooli ja toimintatavat

Ohjaa veteen tutustumista leikkien avulla. Opettaa uinti- ja lajitaitojen, esimerkiksi scullingien perusteita. 
Tunnistaa ja huomioi ikävaiheen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. 
Ohjaajatasoinen valmentaja, jonka rooli vain harjoitusten vetäminen. Päävalmentaja auttaa suunnitelmien teossa. 

Uimarina kasvu -psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Ryhmässä toimimisen harjoittelu ja liikunnan ilo. Lajikipinän sytyttäminen. Annettujen ohjeiden noudattaminen. 
Lapsen itseluottamuksen ja positiivisen itsetunnon kasvu.
Vedestä nauttiminen elementtinä. Monipuolisesti liikunnasta nauttiminen. 

Lajitaidot 

Hengitys, sukeltaminen ja luottamus veteen. Selin perusasento ja ojennukset.

Taitotaso 1:een vaadittavat sculling-tekniikat ja alkeiskuvioita. 
Uinnin perustekniikka. Musiikkiohjelmien kuivaharjoittelu

Fyysiset ominaisuudet 

Liikunnallisten perustaitojen opettelu. Koordinaation harjoittelu sekä yleisellä tasolla (käsiliike yhdistettynä varioituun jalkojen liikkeeseen) että lajitasolla (esim. sculling ja polut).
Yleistaitavuutta tukeva liikunta ja venyttelyn perusliikkeet. 
Harjoittelu rakennetaan uimarin herkkyyskaudet huomioiden.

Testit ja seuranta 

Taitotasot I ja II. Perusliikkumistaitojen hallinta ikäryhmälle suunnatun voimistelutestistön (lajin oma) avulla.
Vesiralli ja tekniikkaralli.

Harjoitusmäärät 

1-2krt/vko (90 min + 90 min) sisältäen puolet allas- ja puolet kuivaharjoittelua. Lisäksi päivittäin arkiliikuntaa ja pihaleikkejä. 
Yhteensä vähintään 20h /vko. Musiikkiliikunta suositeltavaa.

Kilpaileminen

Ei kilpailuja, vain taitosuorituksia.

Kilpailumäärät 

Taitotasot, osallistuminen seuran omiin näytöksiin.

Uimaliiton toiminta 

Tekijöiden osaamisen varmistaminen. Laadukas ohjaaja-, valmentaja-, ja tuomarikoulutus.
Harrastajamäärien kasvattaminen. Seurojen tukeminen ja lajin kehittäminen. Olosuhteisiin vaikuttaminen

Valintakriteerit 

Ei valintakriteerejä, kaikki harrastaa-periaatteella

Kodin rooli

Mahdollistaa päivittäisen monipuolisen liikunnan ja rohkaisee harrastamaan myös muita lajeja. 
Huolehtii tarpeellisen levon ja unen saannista. 
Riittävän liikuntamäärän varmistaminen seuran, kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyöllä.

Seuran rooli 

Mahdollistaa ohjaajien kouluttautumisen.
Varmistaa uimarin taitotasoa vastaavan laadukkaan ohjauksen sekä takaa ikäkaudelle sopivat ja riittävät harjoitusajat. 
Järjestää kotirataotteluita säännöllisesti.