Avainasiat 

Lajitaitojen opettelu. Perusliikuntataitojen kehittäminen.

Valmentajan rooli ja toimintatavat

Opettaa perus laji- ja uintitekniikat. Ohjaa uimareita joukkueena uimiseen sekä harjoittelemisen oppimiseeen. 
Tunnistaa ja huomioi ikävaiheen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. 
Toimii esimerkkinä ja esikuvana huomioiden kasvatusvastuun (urheilullisuus, käyttäytymismallit, pelisäännöt, joukkueena toimiminen, turvallinen harjoitustapa). Laatii kausi- ja tuntisuunnitelmat, kykenee rakentamaan helppoja koreografioita. 
Tekee yhteistyötä seuran ja vanhempien kanssa taitouimarin uraa tukien. 
Vähintään 1. tason valmentaja tai vastaava osaaminen. Päävalmentaja tukena toiminnassa ja suunnittelussa. 

Uimarina kasvu -psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Ystävien löytäminen lajiyhteisöstä, harrastamisen säännöllisyys. Varusteista huolehtiminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. 
Ylpeys omasta lajista ja iloitseminen omasta tekemisestä. 
Vedestä nauttiminen elementtinä. Monipuolisesti liikunnasta nauttiminen.

Lajitaidot 

Taitotaso 2 - 3:een vaadittavat sculling-tekniikat, polut,boostit, perusasennot ja asentojen muutokset. 
Uinnin perustekniikka. Dynaamisten osien opettelu. Musiikkiohjelmien kuivaharjoittelu.

Fyysiset ominaisuudet 

Liikunnallisten perustaitojen opettelu. Koordinaation harjoittelu sekä yleisellä tasolla (käsiliike yhdistettynä varioituun jalkojen liikkeeseen) että lajitasolla (esim. sculling ja polut). Liikkuvuus- ja lajitaitoharjoitteita painotetaan enenevässä määrin. 
Yleistaitavuutta tukeva liikunta sekä venyttelyn perusliikkeet. 
Harjoittelu rakennetaan uimarin herkkyyskaudet huomioiden.

Testit ja seuranta 

Lajitaitotesteinä kotiratakilpailut, alueelliset seurojenväliset kilpailut ja suurleirit.
Perusliikkumistaitojen hallinta ikäryhmälle suunnatun voimistelutestistön (lajin oma) avulla.
Peruskestävyyttä mitataan oman lajin testistöön perustuvalla uinti- tai juoksutestillä. 

Harjoitusmäärät 

2-4krt/vko sisältäen puolet ajasta allasharjoittelua ja puolet kuivaharjoittelua sisältäen lajin tukiharjoitteita. Yhteensä  5-7,5h/vko. 
Lisäksi päivittäin arkiliikuntaa,pihaleikkejä ja monipuolisesti kausilajeja. 
Yhteensä vähintään 20h/vko. Musiikkiliikunta suositeltavaa.

Kilpailumäärät 

Taitotasot, kuvioita kotiradoissa ja combo/joukkue. Osallistuminen seuran omiin näytöksiin.

Kilpaileminen

Opetellaan kilpailemista ja kilpailuun liittyviä rutiineja. 
Tavoitteena ehjä ja onnistunut suoritus. Pääpaino joukkueohjelmien ja combojen uimisessa.

Uimaliiton toiminta 

Tekijöiden osaamisen varmistaminen. Laadukas ohjaaja-, valmentaja-, ja tuomarikoulutus. Harrastajamäärien kasvattaminen.
Seurojen tukeminen ja lajin kehittäminen.
Olosuhteisiin vaikuttaminen. Liittojohtoiset Suurleirit.

Valintakriteerit 

Ei valintakriteerejä.

Kodin rooli

Kiinnostus lapsen harrastuksia kohtaan ja aktiivinen tukeminen.  Huolehtii tarpeellisen levon ja unen saannista. 
Tutustutaan seuratoimintaan ja tuetaan harrastusta taloudellisesti.

Seuran rooli 

Mahdollistaa ohjaajien, valmentajien ja tuomareiden kouluttautumisen.
Varmistaa uimarin taitotasoa vastaavan laadukkaan valmennuksen sekä takaa ikäkaudelle sopivat  ja harjoitusajat. 
Järjestää kotirataotteluita ja kansallisia kilpailuja säännöllisesti. 
Toimii yhteistyössä muiden uintilajien kanssa (uinnin perustekniikka, rolloleirit).