Avainasiat 

Keskeisten laji- ja perusliikuntataitojen hallinta. Lajiharjoittelun määrän lisääminen.

Valmentajan rooli ja toimintatavat

Opettaa perus uinti- ja lajitekniikat, lajitaitoja harjoittelussa painottaen. 
Ohjaa ryhmää kilpailukoreografian uimisen ja kilpailemisen perusteisiin. 
Tunnistaa ja huomioi ikävaiheen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. 
Toimii urheilukasvattajan roolissa esimerkkinä ja esikuvana. 
Ohjaa ryhmää laatimaan pelisäännöt harjoittelu- ja kilpailutilannetta varten. 
Laatii kausi- ja tuntisuunnitelmat ja kykenee AG12 -tasoiseen kilpailukoreografian luomiseen. 
Opastaa vanhempia lajista ja sen vaatimuksista. Kilpailuvalmennus-osaamista löytyy jo, vastaa tavoitteiden asettelusta. 
Osallistuu valmennustiimin rakentamiseen. Ohjaajana esim. 1. tason valmentaja, päävalmentajalla vähintään 2. tason valmentajan koulutus.

Uimarina kasvu -psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Harjoittelemaan oppiminen ja lajirakkauden syntyminen. Oman taitotason ja osaamisen hahmottaminen sekä ylpeys omista taidoista ja halu oppia uutta. 
Tavoitteellisen harjoittelun ymmärtäminen. 
Vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi. Monipuolisesti urheilusta nauttiminen.

Lajitaidot 

AG12-kuvioiden kokonaissuoritukset. Muodostelmissa pysyminen. Kierteiden opettelu. Dynaamisten liikkeiden perustekniikoiden hallinta. 
Akrobaattisten osioiden perusteiden opettelu.

Fyysiset ominaisuudet 

Liikunnallisten taitojen ja motoriikan kehittäminen avainasemassa. Liikkuvuus- ja lajitaitoharjoitteita painotetaan. 
Arkiliikunta ja muu liikunta edelleen tärkeä osa harjoittelukokonaisuutta. 
Fyysisten ominaisuuksien mittaaminen ja uimarin mahdollisuuksien kartoittaminen lajissa. 
Harjoittelu rakennetaan uimarin herkkyyskaudet huomioiden.

Testit ja seuranta 

Lajitaitojen testit ja seuranta 4krt/vuosi perustuen lajin omaan testistöön.
Liikkumistaitojen hallinta ikäryhmälle suunnatun voimistelutestistön (lajin oma) avulla.
Kestävyyttä mitataan sekä yksittäisinä testeinä että toistuvina testisarjoina.
Perusterveystarkastus.

Harjoitusmäärät 

3-5krt /vko sisältäen allasharjoittelua 6-7h/vko ja lajin kuiva -ja tukiharjoittelua 2-3h/vko. 
Lisäksi oheisharjoitteluna 1 krt/vko tanssia/voimistelua.
Kokonaismäärä 10-11h/vko . Lisäksi monipuolisesti arkiliikuntaa ja kausilajeja. 
Yhteensä vähintään 20h/vko.

Kilpailumäärät 

Kotiradat, kansalliset kilpailut,  osallistuminen seuran omiin näytöksiin
Kilpailuihin osallistuminen combolla, joukkueella ja pariohjelmalla. Kauden päätapahtumina ikäkauden valtakunnalliset pääkilpailut.

Kilpaileminen

Kilpailutapahtuman hallinta. Tavoitteena ehjä ja onnistunut suoritus. 
Pääpaino joukkueohjelmien ja combojen uimisessa.
Halu esiintyä ja kilpailla.
Oman kilpailusuorituksen analysoinnin alkeet.

Uimaliiton toiminta 

Tekijöiden osaamisen varmistaminen. Laadukas ohjaaja-, valmentaja-, ja tuomarikoulutus.
Harrastajamäärien kasvattaminen. Seurojen tukeminen ja lajin kehittäminen. 
Olosuhteisiin vaikuttaminen. Liittojohtoiset Suurleirit.

Valintakriteerit 

Joukkueen valintakriteeteinä kuviopisteet. Muita kriteereitä lajitaidot, notkeus kuivilla, joukkueessa toimiminen, motivaatio ja peruskunto.

Kodin rooli

Edesauttaa lapsen harrastusmahdollisuuksia seuratoimintaan osallistumalla. Tiedostaa lapsen kehityksen ja harjoittelussa tapahtuvat muutokset. Harjoitteluun kannustetaan positiivisella tavalla. Huolehtii sopivasta ravinnosta ja ymmärtää ravinnon merkityksen perustasolla.  
Huolehtii riittävän levon ja unen saannista. Avoin vuorovaikutus kodin ja seuran välillä. 

Seuran rooli 

Mahdollistaa valmentajien ja tuomareiden kouluttautumisen.
Varmistaa uimarin taitotasoa vastaavan laadukkaan valmennuksen sekä ikäkaudelle sopivat ja riittävät harjoitusajat. 
Järjestää kotirataotteluita ja kansallisia kilpailuja säännöllisesti.  
Toimii yhteistyössä muiden uintilajien kanssa (uinnin perustekniikka, rolloleirit, uimahypyt).