Avainasiat 17-19-vuotiaat


Unelmat todeksi.
TAVOITTEELLISET URHEILIJAT JA VALMENTAJAT. 
TEKEMISEN KAUTTA TULOKSIIN, ANALYSOIDEN JA ARVIOIDEN. 
HEITTÄYTYEN JA RAJOJA YLITTÄEN.
Halu tehdä tarvittava. 
Kokonaisuuteen keskittyminen. 
Tuloksen tekeminen oikealla hetkellä. 
Vuorikiipeilijä. 
Omistautuminen. 
Voittamaan oppiminen. 
Päämäärätietoisuus ja onnistuminen. 
Unelmien pilkkominen päivittäiseen tekemiseen. 
Urheilu elämän rikastuttajana. 
Talous tasapainoon, elämän edellytys. 
Toimintaympäristö kansainvälisellä tasolla. 
Ammattimainen toiminta kaikilla osa-alueilla.

Valmentajan/ohjaajan rooli ja tehtävät


1) Valmentajan osaaminen 
Toiminta on suunnitelmallista ja kilpailusuorituksesta johdetut tavoitteet ohjaavat valmennustoimintaa – tehdään vain olennaisia asioita. 
Valmennustoimintaa yhdessä seuran ja maajoukkuevalmentajien välillä, huippuvalmentajat yhdessä. 
Valmennusprosessi luodaan uimarin yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta ja päälajit löytyvät. 
Valmentaja kokoaa uimarin ympärille valmennustiimin, joka yhteistyöllä auttaa onnistumaan ja menestymään (esim. ravintoasiantuntija, fysioterapeutti, perhe, manageri, henkinen valmentaja ja testaaja). 
Tavoitteet luodaan yhdessä uimarin kanssa. 
Valmentaja vahvistaa uimarin omatoimisuutta ja vastuunottoa arkipäivän valinnoissa. 
Valmentaja suunnittelee ja toteuttaa opiskelun ja harjoittelun yhteensovittamista yhdessä uimarin kanssa. 
Valmentaja ja uimari analysoivat yhdessä kilpailuja, mikä onnistui ja miksi, mitä tehdään tulevaisuudessa toisin. 
Valmentaja on aikuinen valmennuskumppani uimarin elämässä, luotettava ja asiantunteva. 
Valmentaja on elämänmyöteinen, kannustaa heittäytymiseen, rajojen ylittämiseen ja on jokapäiväisten kohtaamisten mahdollistaja. 
Valmentaja haluaa oppia jatkuvasti uutta ja kehittää itseään ja on osa huippu-urheiluverkostoa. 

2) Toimintaympäristö
Ryhmän koko 4-8 uimaria/valmentaja, riittävä ratatila. 
Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kokonaisvaltainen valmennus. 
Parhaat mahdolliset välineet harjoittelussa ja kilpailuissa.

Uimarina ja urheilijana kasvu


1) Itsetunto ja -luottamus 2) Tunne- ja vuorovaikutustaidot 3) Motivaatio 4) Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa

1-2) Uimarin yksilöllisyys ja henkilökohtainen valmennus keskeistä, sekä valmentajan että uimarin avoin, kunnioittava ja tasavertainen vuorovaikutus. 
Uimari ilmaisee mielipiteitään ja uskaltaa ottaa asioita esiin. 
Tiedostaa omien valintojen tekemisen ja vastuunotton, myös vapaa-ajalla. 
Elämässä kaikki ei mene nuottien mukaan, tarvitaan joustavuutta. 
Sisäinen palo ja voitontahto. 
Rohkeus levätä, alipalautumisen pelko? 
Mieli ja tunne ovat isoissa rooleissa. 
Vahvuuksien ja kyvykkyyden vahvistuminen. 
Tietoisuus, mitä haluan valmennukselta, valmennusprosessilta ja kehittymiseltä, kriittisyys kehittää. 
Oman elämän, myös urheilun ulkopuolisen, omistajuus ja vastuu omasta tekemisestä on arkipäivää. 
Urheilija 24h. 
Huolenpito ystävistä ja lähipiiristä. 
Ympärivuotisen harjoittelun yhdistäminen muuhun elämään. 

3) Millaiseksi urheilijaksi haluan tulla? 
Haetaan omia rajojani, yhdessä lähipiirin ja tukiverkon kanssa. 
Psyykkinen valmennus on jokapäiväistä kohtaamista. 
Psyykkisten taitojen(tavoitteen asettaminen, kilpailuominaisuuksien vahvistaminen jne.) harjoittaminen psyykkisen valmentaja/urheilupsykologin avulla tukee omien rajojen ja identiteetin löytämistä, vahvistaa epäonnistumisten hyödyntämistä. 
Millainen urheilija olen ja miksi haluan tulla. 
Tavoitteiden asettaminen yhdessä valmentajan kanssa. 
Asiantuntija tiimi tukee kehittymistä. 
Tunnistaa optimaalisen suorituksen kilpailuissa. 
Vastaa arkipäivän päätöksistä. 
Tavoittelee erinomaisuuden tahtotilaa, keskittyen heittäytymiseen ja tekemiseen. 
Maajoukkueessa tavoitellaan arvokisamenestystä ja tuloksentekoa. 

4) Sitoutuminen urheilulliseen ja terveyttä edistävään elämäntapaan. 
Miten uimari lataa akkuja joka päivä, jaksaakseen? 
Urheiluakatemia rooli vahvistuu.

Lajitaidot


1) Uimarin osaaminen 2) Harjoituksen sisältö

1) Urheilu on oleellinen osa uimarin elämää. 
Arkipäivän valinnat ovat merkityksellisiä. 
Uimari on motivoitunut pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen harjoitteluun. 
Uimari ymmärtää oheisharjoittelun merkityksen, ja ottaa vastuuta harjoittelustaan. 
Uimari ymmärtää roolinsa oman uransa omistajuudessa. 
Oman päälajin kaikkien osioiden kehittäminen ja hallinta. 
Tekniikan kehittäminen edelleen omien vahvuuksien mukaiseksi. 
Kansainvälisen tason startit ja käännökset. 
Vauhdin lisäys vetopituuden kautta frekvenssi säilyttäen. 
Minä suhteessa kv.huiput, tavoitteena samansuuntaiset suoritukset. 
Urheilija-analyysin kautta kehittämiskohteet.

Fyysiset ominaisuudet ja yleistaidot


1) Nopeus 2) Voima 3) Kestävyys 4) Liikkuvuus

1) Nopeus – uintinopeuden lisääminen taidon ja voiman kehittymisen kautta.

2) Voima – lajinomaisen kesto- ja nopeusvoiman hankinta sekä kuivalla maalla että altaassa (merkitys korostuu sprinttimatkoilla sekä rintauinnissa). 
Naisilla lajinomainen voimantuotto voimakkaasti yhteydessä uintinopeuteen kaikissa lajeissa. 

3) Kestävyys – aerobisen ja anaerobisen suorituskyvyn parantaminen päälajin vaatimusten mukaisesti. 
Taloudellisuuden kehittäminen tärkeää jatkuvan kehityksen kannalta. 
Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen urheiijan kehityskohteiden kautta. 
ERI LAJEJA HARJOITELLAAN ERI TAVALLA! ERI LAJEISSA ERILAISET VAATIMUKSET!

Harjoitusmäärät


Harjoitusmäärä riippuvainen päälajista / yksilöstä / kaudesta.
10-20 tuntia uintiharjoittelua. 
Erikoistuminen ja lajivalinta ohjaa harjoitusmääriä.
2 tuntia viikossa omaehtoista liikkumista/hyötyliikuntaa.
5-12 tuntia viikossa oheisharjoittelua. 
Suunnitelmallista ja tavoitteelista harjoittelua 48-49 viikkoa vuodessa.
Uintia 6-12 krt/vko.
Lomalla annetaan kehon ja pään levätä, nautitaan elämästä.

Kilpailumäärät ja kilpailusuunnitelma


Tarpeellinen määrä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja. 
Erikoistuminen ja lajivalinnat. 
Tavoitteena kansainvälisissä arvokilpailuissa menestyminen. 
Sprinttimatkoilla yksityiskohtien hiominen mahdollista vain maksimivauhdeissa ? riittävä määrä startteja lähellä omaa huippukuntoa. 
Tulokset paranevat alkueristä finaaliehin.

Kisailu ja kilpaileminen


Kansainvälisten kilpailujen rakenteen (alkuerä, välierä, finaali) hallinta ja oppiminen. 
Tavoiteen asettaminen yhdessä valmentaja ja asiantuntijan kanssa. 
Kilpailuominaisuuksia vahvistetaan ja Urheilijan oma vastuuta ja kykyä hallita kilpailutillanne. 
sia apuna käyttäen ja tämän tiedon hyödyntämistä sekä harjoittelussa että kilpailuissa. 
Riittävä määrä kovia ja haastavia kilpailuja kauden aikana.

Uimaliiton rooli ja verkostot


Aikuisten maajoukkueohjelma, Huippuryhmä (HR) eli Olympia-ja paralympiakomitean apuraha- ja tukiurheilijat ja Maajoukkue (MJ), täydennetty PreSeniorikäisillä uimareilla.
Huippu-urheilun verkostot, yhteistyö urheilulukioiden,urheiluakatemioiden ja puolustusvoimien urheilukoulun kanssa. 
Kansainvälisiin kilpailuihin joukkue valitaan erikseen.
Olympia-ja paralympiakisat, MM- ja EM-uinnit, LRMM- ja LREM-unnit, Universiadit ja Maailman Cup:n kilpailut. 
Uimaliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutus Taso I -III,VAT ja VeAT.KV.seminaarit ja klinikat. 

Perheen rooli


Perheen kannustava rooli ja tuki on merkityksellistä. 
Perhe tukee ja kunnioittaa uimarin halua ja tavoitetta tulla huippu-urheilijaksi. 
Huoltajat tuntevat uimarin lähipiirin, tukevat uimarin omatoimisuutta ja itsenäisyyttä opiskelussa ja urheilussa. 
Auttaa nuorta valmistautumaan myös huippu-urheilun jälkeiseen elämään. 
Huoltajat tukevat taloudellisesti urheilijaa ja/tai auttavat uimarin talouden organisoinnissa. 
Hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan omia kontakteja yhteistyökumppaneiden hankkimisessa. 
Perhe osallistuu seuran toimintaan sekä ymmärtää tärkeän roolinsa toiminnan mahdollistajana. 
Huoltajat toimivat hyvässä ja avoimessa yhteistyössä seuran ja valmentajan kanssa. 
Auttaa opintojen ja harjoittelun yhteensovittamisessa. 
Tunnistaa ja tunnustaa valmentajan merkityksen uimarin elämässä; vahvistaa kumppanuutta avoimella vuorovaikutuksella.

Seuran rooli


1) Toiminnan suunnittelu ja arviointi 2) Tekijät ja osaaminen 3) Viestintä 4) Talous 5) Olosuhteet

1) Seuralla on tavoitteisiin ja arviointiin perustuva toimintasuunnitelma. 
Seuralla on kirjattu uimarin polku, jota toteutetaan johdonmukaisesti. 
Seura tukee yhteisöllisyyttä järjestämällä säännöllisesti yhteisiä tapahtumia. 
Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan. 
Seurahenkeä kasvatetaan yhtenäisillä asuilla ja varusteilla. 
Seura on avoin yhteistyölle muiden lajien ja seurojen kanssa. 

2) Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. 
Seuran toimijoiden roolit ja tehtävät ovat selkeät ja sopivan kokoiset. 
Henkilöitä on riittävästi eri tehtäviin. 
Seura huolehtii tekijöidensä riittävästä osaamisesta ja tukee oppimista eri keinoin (apuohjaaja, mentor, yhteiset ohjaaja-/valmentajatapaamiset jne.) sekä huomioi yksilölliset tarpeet. 
Seura varmistaa, että valmentajalla ja valmennustiimillä on edellytykset keskittyä valmennukseen ja tukee huipulle tähtäävien uimareiden ja valmentajien yksilöllistä valmentautumista. 
(Ohjaaja/Valmentajakortti??) 
Tarjoaa toimijoille, myös uimareille mahdollisuutta osallistua ohjaaja-, valmentaja- ja toimitsijakoulutukseen. 

3) Viestintä on suunnitelmallista, avointa, vuorovaikutteista ja ajantasalla olevaa. Toiminta ja tehtävät on kirjattu esimerkiksi seuran kotisivuille. 
Seura kannustaa jäsenistöään omaehtoiseen liikuntaan. 
Ryhmille järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja. 
Seura tiedottaa uimahallin toimintaohjeista jäsenistöä. 
Seura on ylpeä kasvattamistaan uimareista. 

4) Seuran taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. 
Seuran toimintaan liittyvät maksut ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. 
Seuran talouden kehittäminen tukee huippu-uinnin arkea. 

5) Seura järjestää tarvittavat harjoitustilat ja välineet sekä tarjoaa turvallisen ja innostavan, kehitystä tukevan toimintaympäristön. 
Seura tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. 
Seura järjestää kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä. 
Terve urheilja kokonaisuus seuralla käytössä ?? 
Terveystarkastukset tulevat osaksi uimarin arkea, esim.urheiluakatemiat ja seurat tekevät yhteistyötä lääkäriasemien kanssa ?? 
Seura kehittää valmennustoiminnan tukiverkostoa huipputoiminnan tueksi. 
Tekee tiivistä yhteistyötä urheiluakatemian, oppilaitosten, terveydenhuollon, Uimaliiton sekä Olympia- ja Paralympiakomitean kanssa. 
VIESTINTÄÄ: Opastetaan tai asiatuntijat auttavat median kohtaamisessa. 
Some-etiketti luodaan yhdessä. 
Ulkoiset paineet???