Avainasiat 7-9-vuotiaat


Oppimisen riemua.
Monilajisuus; monipuolisuus ja kaikkea mahdollisimman paljon. 
Halu oppia uusia lajeja. 
Innostunut lapsi oppii.
Lajitaitojen opettelu. 
Onnellinen tekeminen ja toiminta, pelit, leikit, luovuus. 
Perusliikuntataitojen opettelu. 
Vertaisoppiminen. 
Turvallinen ja pysyvä seuratoiminta.

Ohjaajan/Valmentajan rooli ja tehtävät


1) Ohjaajan/Valmentajan osaaminen 
Toiminta on suunnitelmallista ja osa seuran valmennuslinjaa (uimarin polku-malli). 
Seuran ohjaajilla/valmentajilla on yhteinen ymmärrys seuran valmennuslinjasta (eri ikäisten osaamistavoitteet) koko polulla. 
Ohjaajat/Valmentajat keskustelevat ja arvioivat sitä. 
Ohjaajat/Valmentajat varmistavat, että toimijat tuntevat sekä uimarit että valmentajat, jotta siirtyminen ryhmästä toiseen helpottuu.
Ryhmät keskustelevat ja sopivat yhteisistä pelisäännöistä. 
Ohjaaja/Valmentaja käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä ja tunnistaa erilaisia oppijoita sekä rohkaisee lasta kuulostelemaan tuntemuksiaan (sisäinen palaute).

Ohjaaja/Valmentaja auttaa lasta keskittymään sekä tilaa omalle oivallukselle.
Ohjaaja/Valmentaja varmistaa oppimisen.
Ohjaaja/Valmentaja on aito oma itsensä ja nauttii toimimisesta lasten kanssa sekä tunnistaa lapsen maailman.
Vuorovaikutus vanhempien kanssa on avointa.  
Ohjaaja/Valmentaja opettaa lapsille välineiden käytön (lasit, snorkkelit, räpylät). 
Ohjaaja/Valmentaja haluaa oppia jatkuvasti uutta ja kehittää itseään. 

2) Toimintaympäristö
Turvallinen, rohkaiseva ja innostava toimintaympäristö.
Allastilan luova ja tehokas käyttö, 25 m radan puolittaminen. 
Ryhmäkoko 8-12 lasta 1-2 koulutettua ohjaajaa/valmentajaa.

Uimarina ja urheilijana kasvu


Ystävien löytyvät uintiryhmistä ja säännöllisen harjoittelun malli.
Harrastaminen säännöllistä. 
Ylpeys omasta lajista.
Usea laji mukana.
Monipuolisesti liikuntaa arjessa.
Huolehtiminen omista varusteista.
Osaa toimia yhteisten sääntöjen mukaan ja ymmärtää niiden merkityksen.
Tuntee ja tietää lajin perussääntöjä.

Lajitaidot


1) Uimarin osaaminen 
Uimari omaksuu vesielementin ja hahmottaa oman kehonsa myös eri uintivälineiden avulla. 
Leikinomaisuus säilyy harjoittelussa. 

2) Harjoituksen sisältö 
Luonteva hengitys monipuolisissa liikkeissä ja asennoissa. 
Kehon tuntemusten kuuntelu ja tunnistaminen sekä hahmottaminen eri asennoissa ja liikkeessä. 
Kokonaissuoritusten kautta syntyy hahmotus vetojen ja potkujen liikeradoista ja rytmistä sekä jatkuvasta liikkeestä. 
Rullaus, aaltoliike, delffarit, sculling. 
Uintiasento vatsallaan, selällään, kyljellään. 
Kuivalla tehdään uintiliikkeitä. 
Käännösten ja starttien kokeilu ja harjoittelu. 
Eri uintiurheilun lajiharjoitteet.

Fyysiset ominaisuudet ja yleistaidot


1) Nopeus 2) Voima 3) Kestävyys 4) Liikkuvuus

Liikunnallisten perustaitojen harjoittelu koordinatiiviset kyvyt huomioiden. 
Harjoittelu sisältää hermostoa kehittäviä, omalla keholla tehtyjä liikkeitä.

1) Reaktionopeus kehittyy 6-10v.
Rytmitajun kehittäminen. 

2) Voimaharjoittelukokeiluja omalla keholla, hyppiminen, loikkaaminen, kiipeäminen, tasapainoilu, vangitseminen, laukkaaminen. 

3) Liikunnan määrä ja monipuolisuus kehittävät taitojen lisäksi kestävyysominaisuuksia. 

4) Liikkuvuus - liikeratojen saavuttaminen. 
Oheisharjoitteluna monipuolinen yhdistelmä eri lajeja, suositellaan useiden lajien harrastamista.

Harjoitusmäärät


2 tuntia päivässä omaehtoista liikkumista/muut lajit.
2-3 tuntia viikossa ohjattua allasliikuntaa uimaseurassa. 
3-5 tuntia viikossa ohjattua taitoharjoittelua kuivalla maalla.
1-2 tuntia viikossa koululiikuntaa.

Liikuntamäärä vähintää 20 tuntia viikossa. 

Uintia 3 krt/vko. 
Lomalla ei ajatella uintia, jos ei ole järvi lähellä. 
Liikutaan monipuolisesti. 
Allasharjoitukset 45 - 60min. 

Kisailu ja kilpaileminen


Harjoituksen sisällä tapahtuvia kilpailuja. 
Lisäksi osallistutaan seuran omiin sekä lähialueen kilpailuihin. 
100 kilpailunomaista starttia harjoituksissa tai esimerkiksi seuran omissa kilpailuissa vuodessa.
Harjoitusten sisällä paljon viestiuinteja, opittua taitoa kilpailunomaisesti ja ajalla. Esim. 25 pu , 25 su ja 50 vu. 
Opetellaan kilpailemista ja kilpailuun liittyviä rutiineja.
Kilpailuissa uidaan monipuolisesti eri matkoja ja eri lajeja.
Tavoitteena ehjä ja onnistunut suoritus. 
Omien tulosten ja kehittymisen seuraaminen.
Lapsille sopiva kilpailuohjelma ja lapsilla omat ikäluokat.
1-2 kilpailua/vuosi.

Uimaliiton rooli ja verkostot


Uimaliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutus, Vesi- Tekniikkaralli, Taso I-III, erikoistuminen lapsuusvaiheeseen. 

Perheen rooli


Perhe huolehtii lapsen riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta sekä mahdollistaa ja kannustaa päivittäiseen, monipuoliseen liikuntaan. 
Kokonaisliikuntamäärän suositus on 20h/vko, joka koostuu ohjatusta sekä omaehtoisesta liikkumisesta. 
Huoltajat kannustavat lasta kulkemaan harjoituksiin liikkumalla. 
Perheen yhdessä liikkuminen luo pohjan liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle. 
Perhe on kiinnostunut lapsen harrastuksesta ja kannustaa häntä siinä. 
Iloitaan yhdessä uusien taitojen oppimisesta. 
Perhe tutustuu ja osallistuu seuran toimintaan, ymmärtää tärkeän roolinsa toiminnan mahdollistajana. 

Seuran rooli


1) Toiminnan suunnittelu ja arviointi 2) Tekijät ja osaaminen 3) Viestintä 4) Talous 5) Olosuhteet

1) Seuralla on tavoitteisiin ja arviointiin perustuva toimintasuunnitelma. 
Seuralla on kirjattu uimarin polku, jota toteutetaan johdonmukaisesti. 
Seura tukee yhteisöllisyyttä järjestämällä säännöllisesti yhteisiä tapahtumia. 
Seurahenkeä kasvatetaan yhtenäisillä asuilla ja varusteilla. 
Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan. 

2) Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. 
Seuran toimijoiden roolit ja tehtävät ovat selkeät ja sopivan kokoiset. 
Henkilöitä on riittävästi eri tehtäviin.  
Seura huolehtii tekijöidensä riittävästä osaamisesta ja tukee oppimista eri keinoin (apuohjaaja, mentor, yhteiset ohjaaja-/valmentajatapaamiset jne.) sekä huomioi yksilölliset tarpeet. 
Seura kannustaa huoltajia osallistumaan toimintaan eri rooleissa ja tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua. 

3) Viestintä on suunnitelmallista, avointa, vuorovaikutteista ja ajantasalla olevaa.  
Toiminta ja tehtävät on kirjattu esimerkiksi seuran kotisivuille.  Seura kannustaa jäsenistöään omaehtoiseen liikuntaan. 
Uimahallin toimintaohjeiden / sääntöjen tiedottaminen seuran jäsenistölle. 

4) Seuran taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. 
Seuran toimintaan liittyvät maksut ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. 
Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissa.  

5) Seura järjestää tarvittavat harjoitustilat ja välineet sekä tarjoaa turvallisen ja innostavan toimintaympäristön. 
Seura järjestää kilpailuja mahdollisuuksien mukaan.