Avainasiat alle 7-vuotiaat


Uinnin harrastaminen alkaa.
Taitavaksi vedessä leikkien ja kokeillen.
Monilajisuus; monipuolisuus ja kaikkea mahdollisimman paljon. 
Halu oppia uusia lajeja. Innostunut lapsi oppii.
Ilo ja innostus.Yritys, erehdys, oivallus, leikki, seikkailu.
Perusliikuntataitojen opettelu.  
Lapsilähtöisyys. Vahva kehontuntemus. Elämyksellisyys.

Ohjaajan rooli ja tehtävät


1) Ohjaajan osaaminen 
Toiminta on suunnitelmallista ja osa seuran yhteistä linjaa (uimarin polku-malli). 
Seuran ohjaajilla ja valmentajilla on yhteinen ymmärrys seuran uimarin polusta (eri ikäisten osaamistavoitteet). 
Ohjaajat ja valmentajat keskustelevat ja arvioivat sitä, vuorovaikutus on avointa. 
Ohjaaja käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä ja tunnistaa erilaisia oppijoita sekä rohkaisee lasta kokeilemaan ja huomioi lapsen reaktiot. 
Ohjaaja on aito oma itsensä ja nauttii toimimisesta lasten kanssa sekä tunnistaa lapsen maailman ja ymmärtää ikäryhmien erityispiirteet. 
Ohjaaja haluaa oppia uutta, ja on kiinnostunut itsensä kehittämisestä.  
Ohjaaja ymmärtää vastuunsa ryhmän turvallisuudesta. 
Vuorovaikutus vanhempien kanssa on avointa.  

2) Toimintaympäristö 
Turvallinen, rohkaiseva ja innostava toimintaympäristö. 
Allastilan luova ja tehokas käyttö. 
Ryhmäkoko 8-12 lasta ja 1-2 koulutettua ja osaavaa ohjaajaa.

Uimarina ja urheilijana kasvu


Toimitaan ryhmässä liikunnasta nauttien, halu oppia uutta jokaviikkoisessa harjoituksissa.
Annettujen ohjeiden noudattaminen. Kaikenlainen touhuaminen, pihaleikit.
Lapsen itseluottamuksen ja positiivisen itsetunnon tukeminen, aktiiviseen rooliin kannustaminen, lapsi voi vaikuttaa harjoitusten sisältöihin.
Uskallus kokeilla ja liikkua.

Lajitaidot


1) Uimarin osaaminen 
Uimari tutustuu monipuolisesti vesielementtiin ja uintiin, vesitaidot kehittyvät kokeillen ja leikkien Hengitys kaikissa asennoissa (uloshengitys veteen). 
Kyky olla rauhallinen vedessä.

2) Harjoituksen sisältö 
Sukeltaminen. Vesitaidot, hyppiminen ja sukeltaminen on hauskaa.
Veteen hyppääminen, liuku ja seinästä ponnistaminen. 
Uintiasento vatsallaan, selällään ja kyljellään.
Monipuolista liikkumista vedessä eri suuntiin ja tasoissa. 
Kuivaosiot ja eri lajien kokeilut ovat osa harjoittelua. (video linkki)

Fyysiset ominaisuudet ja yleistaidot


Yleistaidot tukevat nopeuden, voiman, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittymistä. 
Liikunnallisten perustaitojen opettelu koordinatiiviset kyvyt huomioiden: 
käveleminen, hyppääminen, juokseminen, kinkkaaminen, rytmissä hyppiminen, laukkaaminen, loikkaaminen, kiipeäminen.
Liikunnan määrä ja monipuolisuus luo valmiuksia taitojen oppimiselle myöhemmissä ikävaiheissa. 

Motoristen perustaitojen kehittäminen: 
kääntyminen, ojentaminen, taittaminen,pyöriminen, heiluminen, kieriminen, alastulo, pysähtyminen, väistäminen, tasapainoilu, ylösalaiset asennot. 
Välineen käsittelytaidot: 
heittäminen, kiininottaminen, potkaiseminen, iskeminen, sormilyönti, pompottelu,vierittäminen, vangitseminen ja ilmasta potkaiseminen.  

Perustaitojen varmistaminen ohjauksessa ja niiden soveltaminen veteen: 
esimerkiksi kuperkeikka, kuperkeikka vedessä, liukuasento jne.

Harjoitusmäärät


2 tuntia päivässä omaehtoista liikkumista/muut lajit.
1-2 tuntia viikossa ohjattua allasharjoittelua uimaseurassa. 
2-3 tuntia viikossa ohjattua taitoharjoittelua kuivalla/muut lajit.
1-2 tuntia viikossa päiväkotiliikuntaa.

Liikuntamäärä vähintään 20 tuntia viikossa.
Uintia 2 krt/vko.

Kisailu ja kilpaileminen


Harjoitusten sisällä tapahtuvia kisailuja, leikkimielisiä esim. viestejä, sukellusjuttuja ja satuja.

Uimaliiton rooli ja verkostot


Uimaliiton ohjaajakoulutus, Vesitaituri- ja Vesirallikurssit. 
Toimintamallien ja työkalujen kehittäminen seuroille. 
Olosuhteiden kehittämistyö ja turvallisuuden edistäminen.

Perheen rooli


Perhe huolehtii lapsen riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta sekä mahdollistaa ja kannustaa päivittäiseen, monipuoliseen liikuntaan. 
Kokonaisliikuntamäärän suositus on 20h/vko, joka koostuu ohjatusta sekä omaehtoisesta liikkumisesta. 
Perheen yhdessä liikkuminen luo pohjan liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle. 
Perhe on kiinnostunut lapsen harrastuksesta ja  seuran toiminnasta sekä iloitsee yhdessä uusien taitojen oppimisesta. 

Seuran rooli


1) Toiminnan suunnittelu ja arviointi 2) Tekijät ja osaaminen 3) Viestintä 4) Talous 5) Olosuhteet

1) Seuralla on tavoitteisiin ja arviointiin perustuva toimintasuunnitelma. 
Seuralla on kirjattu uimarin polku, jota toteutetaan johdonmukaisesti. 
Seura tukee yhteisöllisyyttä järjestämällä säännöllisesti yhteisiä tapahtumia. 
Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan. 

2) Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. 
Seuran toimijoiden roolit ja tehtävät ovat selkeät ja sopivan kokoiset. 
Henkilöitä on riittävästi eri tehtäviin. 
Seura huolehtii tekijöidensä riittävästä osaamisesta ja tukee oppimista eri keinoin (apuohjaaja, mentor, yhteiset ohjaaja-/valmentajatapaamiset jne.) sekä huomioi yksilölliset tarpeet. 

3) Viestintä on suunnitelmallista, avointa, vuorovaikutteista ja ajantasalla olevaa.  
Toiminta ja tehtävät on kirjattu esimerkiksi seuran kotisivuille. 
Seura kannustaa jäsenistöään omaehtoiseen liikuntaan.

4) Seuran taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. 
Seuran toimintaan liittyvät maksut ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. 
Seura noudattaa maltillisuutta lasten urheilun kustannuksissa.  

5)  Seura järjestää tarvittavat harjoitustilat ja välineet sekä tarjoaa turvallisen ja innostavan toimintaympäristön.