Avainasiat yli 20-vuotiaat


Elät itse omaa urheilu-uraasi.
TAVOITTEELLISET URHEILIJAT JA VALMENTAJAT. 
TEKEMISEN KAUTTA TULOKSIIN, ANALYSOIDEN JA ARVIOIDEN. 
HEITTÄYTYEN JA RAJOJA YLITTÄEN.
Halu tehdä tarvittava. 
Tärkeintä, että tulee aina yksi vuosi lisää. 
Halu tehdä priimaa. 
Vuorikiipeilijä. 
Omistautuminen. 
Voittaminen. 
Päämäärätietoisuus ja onnistuminen. 
Unelmien pilkkominen päivittäiseen tekemiseen. 
Ammattimainen toiminta kaikilla osa-alueilla. 
Taloudellinen tasapaino. 
Kansainvälinen toimintaympäristö.

Valmentajan/ohjaajan rooli ja tehtävät


1) Valmentajan osaaminen 
Toiminta on suunnitelmallista ja kilpailusuorituksesta johdetut tavoitteet ohjaavat valmennustoimintaa – tehdään vain olennaisia asioita. 
Valmennustoimintaa yhdessä seuran ja maajoukkuevalmentajien välillä, huippuvalmentajat yhdessä. 
Valmennusprosessissa korostetaan kehittymistä, vahvuuksia ja luottamusta avoimella vuorovaikutuksella. 
Valmennustiimi arvioi uimarin päälajin parametrejä kansainvälisiin huippuihin. 
Valmennustiimin toiminta ja osaaminen tukee menestykseen tähtäävää valmentautumisprosessia. 
Erinomaisuuden tavoitetila luodaan yhdessä uimarin kanssa. 
Valmentaja vahvistaa uimarin omatoimisuutta ja vastuunottoa arkipäivän valinnoissa. 
Valmentaja suunnittelee ja toteuttaa opiskelun ja harjoittelun yhteensovittamista yhdessä uimarin kanssa. 
Valmentaja ja uimari analysoivat yhdessä kilpailuja, mikä onnistui ja miksi, mitä tehdään tulevaisuudessa toisin. 
Valmentautumisprosessi on yhteinen ja tukee urheilijan elämänhallintaa. 
Valmentaja jakaa aikaansa tasapuolisesti ja huomioiden kaikki, menestyksestä riippumatta. 
nustaa heittäytymiseen, rajojen ylittämiseen ja on jokapäiväisten kohtaamisten mahdollistaja. 
Valmentaja haluaa oppia jatkuvasti uutta ja kehittää itseään ja on osa huippu-urheiluverkostoa. 

2) Toimintaympäristö
Ryhmän koko 4-8 uimaria/valmentaja, riittävä ratatila. 
Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kokonaisvaltainen valmennus. 
Parhaat mahdolliset olosuhteet, välineet harjoittelussa ja kilpailuissa.

Uimarina ja urheilijana kasvu


1) Itsetunto ja -luottamus 2) Tunne- ja vuorovaikutustaidot 3) Motivaatio 4) Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa

1) Uimarilla on johtovastuu ja itsenäisyys omasta valmentautumisestaan ja huippu-urheilu on nautinnollinen elämäntapana. 
Siihen kuuluu ulkoiset paineet, niiden tiedostaminen ja käsittely.

2) Ottaa ystävät ja lähipiirin huomioon. 
Arvostus lähipiiriä kohtaa ja ystävyyssiteiden lujuittaminen. 
Ihmisenä ja urheilijana nauttii kansainvälisten kisojen ilmapiiristä ja kilpailemisesta. 
Olla rohkeasti oma itsensä. 
Oman ajattelun ja toiminnan itsenäinen ohjaus tavoitteiden suuntaisesti. 
Tunnistaa optimaalisen suorituksen, tunnetilan ja sitä tavoitellaan päivittäin. 
Rentoutuminen on osa elämää. 
Riskit ja epäonnistuminen koetaan harjoituksissa. 
Tunnistetaan omat voimavarat ja usko omaan tekemiseen on luja. 
Tinkimättömyys, energia, kaikken antaminen, sisu ja päivittäiset ratkaisut edistävät onnistumisia pääkilpailuissa. 
Viikottaiset keskustelut valmentajan/asiantuntijoiden kanssa tavoitteista ja edistymisestä. 
Urheilu on tärkeä osa elämää – vastuunkanto, itsestään selvyys. 
Tähän on valmistauduttu jo usean vuoden ajan ja pitkäjänteisesti. 
Tiedostaa mitä elämältä halutaan. 

3) Oma, yksilöllinen motivoituminen huippu-uintiuraan. 
Muu elämä rakentuu uintiuran rinnalle. 
IPPE? 
Ymmärretään, että urheilija omistaa urheilu-uransa. 
Vahvistetaan urheilijan omia tavoitteita. 
Urheilijan täytyy itse tehdä haasteellisia asioita oppiakseen ne ja urheilija hoitaa itse mm.tukiasiat, ilmoittautumiset eri tapahtumiin,urheilurahastojen tilitykset ja sponsoriyhteistyö. 
Urheilija on itse vastuussa myös antidoping-toiminnasta. ???

Lajitaidot


1) Uimarin osaaminen 2) Harjoituksen sisältö

1) Urheilu ja kansainvälisyys on keskeinen osa uimarin elämää. 
Arkipäivän valinnat tukevat onnistumista. 
Opiskelu, työ ja harjoittelu ovat sopusoinnussa. 
Miettii urasuunnitelmat ja elämän urheilu-uran jälkeen. 
Uimari on motivoitunut pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen harjoitteluun. 
Uimari on huippukeskittynyt ja omaa hyvän vireystilan kaikessa harjoittelussa, ja ottaa vastuuta harjoittelustaan ja toimii ammattimaisesti. 
Uimari elää omaa unelmaansa. 
Oman päälajin kaikkien osioiden kehittäminen ja hallinta. 
Tekniikan kehittäminen edelleen omien vahvuuksien mukaiseksi. 
Vauhdin lisäys vetopituuden kautta frekvenssi säilyttäen. 
Minä suhteessa kv.huiput, tavoitteena samansuuntaiset suoritukset. 
Urheilija-analyysin kautta kehittamiskohteet. 
Tekniikoiden kehittämisessä tulee käyttää videohidastuksia ja kilpailuanalyyseja.

Fyysiset ominaisuudet ja yleistaidot


1) Nopeus 2) Voima 3) Kestävyys 4) Liikkuvuus

Palautumisen mahdollinen hidastuminen huomioitava.

Harjoitusmäärät


Harjoitusmäärä riippuvainen päälajista / yksilöstä / kaudesta / tavoitteesta.
10-20 tuntia uintiharjoittelua. 
2 tuntia viikossa omaehtoista liikkumista/hyötyliikuntaa.
5-12 tuntia viikossa oheisharjoittelua. 
Suunnitelmallista ja tavoitteelista harjoittelua 48-49 viikkoa vuodessa.

Uintia 6-12 krt/vko.

Lomalla annetaan kehon ja pään levätä, nautitaan elämästä.

Kilpailumäärät ja kilpailusuunnitelma


Tarpeellinen määrä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja. 
Kohdennetut ja tason mukaan valitut kilpailut. 
Vältetään turhaan kilpailemista 
Tavoitteena kansainvälisissä arvokilpailuissa menestyminen. 
Sprinttimatkoilla yksityiskohtien hiominen mahdollista vain maksimivauhdeissa → riittävä määrä startteja lähellä omaa huippukuntoa. 
Tulokset paranevat alkueristä finaaliehin.

Kisailu ja kilpaileminen


Onnistuminen arvokisoissa ja tuloksenteko. 
Kansainvälisten kilpailujen hallinta, 4-7 vrk kilpailut, ennen kilpailuja, niiden aikana ja kilpailujen analysointi jälkeenpäin, onnistumisten ja epäonnistumisten hyödyntäminen. 
Omien uintien analysointia kilpailuanalyysia apuna käyttäen ja tämän tiedon hyödyntämistä sekä harjoittelussa että kilpailuissa. 
Riittävä määrä kovia ja haastavia kilpailuja kauden aikana.

Uimaliiton rooli ja verkostot


Aikuisten maajoukkueohjelma, Huippuryhmä (HR) eli Olympia-ja paralympiakomitean apuraha- ja tukiurheilijat ja Maajoukkue (MJ), täydennetty PreSeniorikäisillä uimareilla.
Yhteistyö urheilulukioiden,urheiluakatemioiden ja puolustusvoimien urheilukoulun kanssa. 
Kansainvälisiin kilpailuihin joukkue valitaan erikseen.
Olympia-ja paralympiakisat, MM- ja EM-uinnit, LRMM- ja LREM-unnit, Universiadit ja Maailman Cup:n kilpailut. 
Uimaliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutus Taso I -III,VAT ja VeAT.KV.seminaarit ja klinikat. 

Perheen rooli


Perheen kannustava rooli ja tuki on merkityksellistä. 
Perhe tukee ja kunnioittaa uimarin halua ja tavoitetta tulla huippu-urheilijaksi. 
Tukee urheilijaa valmistautumaan myös huippu-urheilun jälkeiseen elämään. 
Perhe tukee taloudellisesti urheilijaa ja/tai auttaa talouden organisoinnissa. 
Hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia kontakteja yhteistyökumppaneiden hankkimisessa.

Seuran rooli


1) Toiminnan suunnittelu ja arviointi 2) Tekijät ja osaaminen 3) Viestintä 4) Talous 5) Olosuhteet

1) Seuralla on tavoitteisiin ja arviointiin perustuva toimintasuunnitelma. 
Seuralla on kirjattu uimarin polku, jota toteutetaan johdonmukaisesti. 
Seura tukee yhteisöllisyyttä järjestämällä säännöllisesti yhteisiä tapahtumia. 
Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan. 
Seurahenkeä kasvatetaan yhtenäisillä asuilla ja varusteilla. 
Seura on avoin yhteistyölle muiden lajien ja seurojen kanssa. 

2) Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. 
Seuran toimijoiden roolit ja tehtävät ovat selkeät ja sopivan kokoiset. 
Henkilöitä on riittävästi eri tehtäviin. 
 
Seura huolehtii tekijöidensä riittävästä osaamisesta ja tukee oppimista eri keinoin (apuohjaaja, mentor, yhteiset ohjaaja-/valmentajatapaamiset jne.) sekä huomioi yksilölliset tarpeet. 
Seura varmistaa, että valmentajalla ja valmennustiimillä on edellytykset keskittyä valmennukseen ja tukee huipulle tähtäävien uimareiden ja valmentajien yksilöllistä valmentautumista. 
(Ohjaaja/Valmentajakortti??) 
Tarjoaa toimijoille, myös uimareille mahdollisuutta osallistua ohjaaja-, valmentaja- ja toimitsijakoulutukseen. 

3) Viestintä on suunnitelmallista, avointa, vuorovaikutteista ja ajantasalla olevaa. Toiminta ja tehtävät on kirjattu esimerkiksi seuran kotisivuille. 
Seura kannustaa jäsenistöään omaehtoiseen liikuntaan. 
Ryhmille järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja. 
Seura tiedottaa uimahallin toimintaohjeista jäsenistöä. 
Seura on ylpeä kasvattamistaan uimareista. 

4) Seuran taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. 
Seuran toimintaan liittyvät maksut ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. 
Seuran talouden kehittäminen tukee huippu-uinnin arkea. 
Seuralla on huippu-uintiin liittyvä tukijärjestelmä, joka on dokumentoitu ja viestitty selkeästi. 

5) Seura järjestää tarvittavat harjoitustilat ja välineet sekä tarjoaa turvallisen ja innostavan, kehitystä tukevan toimintaympäristön. 
Seura tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. 
Seura järjestää kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä. 
Huomioi huippuvaiheen aikuisurheilijat ja mahdollistaa seurojen yhteiset harjoitukset. 
Terve urheilja kokonaisuus seuralla käytössä ?? 
Terveystarkastukset tulevat osaksi uimarin arkea, esim.urheiluakatemiat ja seurat tekevät yhteistyötä lääkäriasemien kanssa ?? 
Seura kehittää valmennustoiminnan tukiverkostoa huipputoiminnan tueksi. 
Tekee tiivistä yhteistyötä urheiluakatemian, oppilaitosten, terveydenhuollon, Uimaliiton sekä Olympia- ja Paralympiakomitean kanssa. 
Seura mahdollistaa kansainvälisen verkostoitumisen. 
VIESTINTÄÄ: Opastetaan tai asiatuntijat auttavat median kohtaamisessa. 
Some-etiketti luodaan yhdessä. 
Ulkoiset paineet??? 
Valmennuksen progressio ei saa jäädä NSM-tasolle???