Kokonaisvaltainen valmentaminen

Kokonaisvaltainen valmentaminen on lapsen, nuoren ja aikuisen kehitysvaiheen sekä häneen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamista. Ohjaajan/valmentajan on tiedostettava ja ymmärrettävä urheilijan elämäntilanne, jotta hän pystyy tukemaan tätä. Kokonaisuuteen kuuluvat uintiurheilun lisäksi oma kehitysvaihe henkisesti ja fyysisesti, perhe, ystävät, koulu, muut harrastukset sekä muu ympäristö.