Vanhemman ja kodin rooli:

Lapsuusvaiheessa on tärkeää mahdollistaa päivittäinen monipuolinen liikunta. Kodilla on ratkaiseva rooli liikuntatottumusten muokkaajana. Riittävä liikuntamäärä varmistetaan seuran, kodin, päiväkodin ja koulun hyvällä yhteistyöllä. Ole kiinnostunut ja innostunut lapsesi harrastuksista ja tue aktiivisesti häntä liikkumaan. Tutustu seuratoimintaan ja oman seurasi toimijoihin. Tunnista vanhemman ja valmentajan roolit ja vastuut lapsen valmennuksessa. Tiedosta lapsesi kasvu ja kehitys sekä harjoittelun muutokset.

Seuran toimintaan osallistuminen ja muiden urheilijoiden vanhempiin tutustuminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja motivoi olemaan mukana. Mahdollista lapsen harrastus omalla toiminnallasi.

Valintavaiheessa on tärkeää tiedostaa kodin keskeinen rooli urheilijan taustalla. Varmista riittävä lepo, hyvät ravintotottumukset sekä turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Auta koulun ja harjoittelun yhteensovittamisessa ja tue nuorta kohti hänen itsensä asettamia tavoitteitaan.

Ole avoin vanhempien ja valmentajan väliselle vuorovaikutukselle. Auta nuorta rakentamaan toimiva päivärytmi lepohetkineen ja ruokailuineen. Tutustu nuoresi lähipiiriin ja tue hänen itsenäistymistään.

Lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset on hyvä ottaa huomioon kun suunnitellaan esimerkiksi perheen yhteisiä lomamatkoja.

Huippuvaiheessa urheilija harjoittelee määrätietoisesti ja ottaa enemmän vastuuta omasta harjoittelustaan. Kunnioita urheilijan valintaa ja auta häntä onnistumaan. Apua tarvitaan monella eri elämänosa-alueilla. Osallistu ja/tai auta talouden organisoinnissa. Hyödynnä omat kontaktit ja ole apuna sponsorien ja tukijoiden hankkimisessa. 

Ymmärrä ja tue urheilijan omistautumista huippu-urheiluvalmentautumiselle.